Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Gmina prowadzi dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 

PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Wielkiej

34-483 Lipnica Wielka 1B

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 900

oraz w szczególnych przypadkach w terminie uzgodnionym telefonicznie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel.: 18 26 347 21

 

PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Kiczorach

34-483 Kiczory 3A

Czynny w piątki w godzinach: 900 – 1000

oraz w szczególnych przypadkach w terminie uzgodnionym telefonicznie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel.: 18 26 347 21