Odbiór odpadów w Kiczorach oraz spod 756-1171 Lipnica W.

Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych w Kiczorach oraz spod numerów 756-1171 Lipnica Wielka

Właściwości zdarzenia

Data wydarzenia 22-Maj-2019
Data zakończenia wydarzenia 22-Maj-2019