Odbiór odpadów spod nr 208-755 Lipnica W.

Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych spod numerów 208-755 Lipnica Wielka

Właściwości zdarzenia

Data wydarzenia 03-Kwi-2019
Data zakończenia wydarzenia 03-Kwi-2019