Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Ankieta dla Mieszkańców - ochrona powietrza

Kategoria:

Dnia 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 przyjął aktualizację „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, na mocy której nałożył na gminy obowiązek tworzenia i aktualizacji Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce. Tym samym Sejmik Województwa Małopolskiego zobowiązał właścicieli budynków na terenie każdej z gmin województwa do przekazywania urzędom gminy danych niezbędnych do aktualizacji przedmiotowej bazy. Efektem realizacji programu ma być znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, prowadząc do wzmożenia ochrony zdrowia mieszkańców.

Cel przeprowadzenia ankiety:

  • ocena potrzeb w zakresie ochrony powietrza na terenie naszego Województwa,
  • pomoc w opracowaniu właściwych działań w celu redukcji zanieczyszczeń powietrza,
  • pozyskanie informacji w zakresie potrzeb inwestycyjnych i dofinansowań na poprawienie jakości powietrza w Gminie,
  • osiągnięcie efektu znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, a zatem ochrona zdrowia Mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się do Mieszkańców Gminy Lipnica Wielka z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej systemu ogrzewania nieruchomości oraz dostarczenie jej osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Proszę pamiętać, że ankieta zawiera informacje obowiązkowe w bazie, wobec czego wszystkie pozycje ankiety powinny być wypełnione.

Wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy ankiety pozwoli na sprawne spełnienie wymagań, bez angażowania osób trzecich zdobywających dane „u źródła”, co w przypadku nieotrzymania odpowiedzi będzie konieczne. 

Ankiety zostaną rozesłane listownie do wszystkich budynków na terenie naszej Gminy, ponadto formularze są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Pobierz:
Ankieta bazy ogrzewania budynków w gminie Lipnica Wielka

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Lipnica Wielka 518, pok. nr 1, tel.: 18 26 347 21.