Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

30.03.2018 r. - Termin rozliczeń ryczałtowych

Kategoria:

Przypominamy, że 30 marca 2018 r. upływa termin płatności ryczałtowej za odprowadzane ścieki z I kwartału 2018 r. Nadmieniamy, że aby uniknąć odsetek ustawowych, płatności należy uiszczać w wyznaczonym do zapłaty terminie widniejącym na fakturze. Przypominamy również, że każda nieruchomość posiada swój indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać opłatę za odprowadzanie ścieków. Konto to nie jest tożsame z kontem dla opłat ponoszonych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Witamy na stronie internetowej KOŚ

Kategoria:

Witamy Państwa na stronie internetowej Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KOŚ). Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje na temat gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz ochrony środowiska w zakresie obejmującym gminę Lipnica Wielka.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska będący jednym z referatów Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej wprowadzony został Zarządzeniem Wójta Gminy Lipnicy Wielka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej. Referat swoją działalnością objął zadania związane z ogólnym pojęciem ochrony środowiska, również te, które realizowane były dotychczas przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej, który z dniem 30 czerwca 2017 r. zakończył swoją działalność.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnianymi na naszej stronie.